2022-2023

Póta Zoltánné óvodapedagógus
Szőke Róbertné óvodapedagógus
Dr. Kondorosiné Varsányi Gizella dajka